aboutus_frontimage_2a

 

 

אודות ריגפה

ריגפה מכוונת להציג את המסורת הבודהיסטית של טיבט בדרך שהיא גם אוטנטית בצורה מלאה וגם רלוונטית כמה שניתן לחיים ולצרכים של אנשים מודרנים.

ריגפה מציעה לאלו ההולכים בדרך השיעורים הבודהיסטים, דרך שלמה של למוד ותרגול, יחד עם הסביבה לה הם זקוקים כדי לחוות את השעורים במלואם ותוך פתיחות לכל בתי הספר והמסורות של החכמה הבודהיסטית, תחת חסותו רבת החסד של הוד קדושתו, הדלאי לאמה.

כמו כן, ריגפה מבקשת לבחון כיצד החכמה והחמלה של שעורי הבודהה, יכולים להועיל בתחומי חיים רבים ושונים בעולם העכשווי.

"ריגפה היא מילה בטיבטית, אשר משמעותה באופן כללי היא 'אינטלגנציה' או 'מודעות'. בדזוגצ'ן, השעורים המתקדמים ביותר בתרבות הבודהיסטית של טיבט, למילה ריגפה יש משמעות עמוקה יותר - 'הטבע העמוק ביותר של התודעה'. כל שעורי הבודהה מכוונים למימוש הטבע האולטימטיבי הזה, המצב של ידיעת הכל או ההארה. אמת זו כה אוניברסלית וכה בסיסית, כך שהיא מעבר לכל הגבולות ואפילו מעבר לדת עצמה."   סוגיאל רינפוצ'ה

תחת השראה זו, העניק סוגיאל רינפוצ'ה את השם ריגפה לעבודתו ולכלים אותם פיתח כדי להביא את שעורי הבודהה למערב. כיום לריגפה יש יותר מ - 130 מרכזים ב - 41 מדינות ברחבי העולם.

בישראל קיימת קבוצת מתרגלים הנפגשת בצורה קבועה. מפגשי הקבוצה מורכבים מלימוד משותף, צפייה בשיעורים של סוגיאל רינפוצ'ה המלווים את חומר הלימוד ,תרגול מדיטציה ושיתוף.

ניתן לקחת שעורים במסגרת Rigpa Online באתר זה. כמו"כ פרטים נוספים על תרגול מדיטציה לפי דרכו של סוגיאל רינפו'צה נמצאים באתר זה.

 

meditation_frontimage

צור קשר

לקבלת פרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם:

 

יוסי פילוסוף:

טלפון: 052-2455233

מייל: yossi.philosoph@gmail.com

 

איילת אור שני:

טלפון: 054-4912857

מייל: ayeleth12@gmail.com

 

טרי בנינגה:

טלפון: 052-4485433

מייל: terry.benninga@gmail.com